odwolanieoddecyzjizus.pl
ZUS umarza kontrolę w sprawie zgłoszenia firmy do ubezpieczeń !
Jeśli jeszcze zastanawiasz się czy warto podejmować inicjatywę w razie wszczęcia przez ZUS kontroli w sprawie zgłoszenia swojej firmy do ubezpieczeń, to zdjęcie poniższego dokumentu może Cię przeko…