odwolanieoddecyzjizus.pl
Zgoda ZUS na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w razie przedawnienia składek
Niegdyś już pisałem na temat wykreślenia hipotek przymusowych z ksiąg wieczystych. Było to w związku z przedawnieniem należności z tytułu składek. Wpis możesz znaleźć TUTAJ. Owszem, jeżeli temat ni…