odwolanieoddecyzjizus.pl
Czy zobowiązania wobec ZUS zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu?
Zdaje się, że w ostatnim czasie przedawnienie to dosyć drażliwy temat dla ZUS. A tym bardziej kwestia przedawnienia należności z tytułu składek zabezpieczonych hipoteką. Zgodnie bowiem z art. 24 us…