odwolanieoddecyzjizus.pl
Czy ZUS może zmieniać umowę o dzieło na umowę zlecenie?
W ostatnim czasie sporo mojej pracy wiąże się z tytułowym zagadnieniem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył swoją aktywność w tym zakresie i masowo sprawdza czy aby w danym przypadku prawidłow…