odwolanieoddecyzjizus.pl
Czy osobie uprawnionej do emerytury przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?
Parę dni temu przygotowywałem dla jednego z Klientów poradę prawną na zadane w tytule pytanie. I choć dla praktyków odpowiedź na nie wydaje się oczywista, to jednak nie omieszkałem sprawdzić czy ab…