odwolanieoddecyzjizus.pl
Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego sądowego
W styczniu 2017r Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał dosyć ważny wyrok w zakresie jakimi kryteriami winien kierować się Sąd oceniając opinie biegłych sądowych i na kim spoczywa ciężar dowodu w zakresie…