odwolanieoddecyzjizus.pl
Zgłoszenie do ZUS wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG
19 maja 2016r wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych dla przedsiębiorców. Jeżeli więc prowadzisz działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o …