odwolanieoddecyzjizus.pl
ZUS-ZLA/K – czy powinno zawierać uzasadnienie?
Po ostatnim wpisie dłużny Ci jestem wyjaśnienie jakie wymogi powinno spełniać zaświadczenie ZUS-ZLA/K, czyli tzw. skrócone zwolnienie lekarskie. Wszak wiesz już, że owo zaświadczenie nie jest orzec…