odwolanieoddecyzjizus.pl
ZUS-ZLA/K – czy przysługuje Ci sprzeciw?
Bardzo często otrzymuje zapytania dotyczące zaświadczenia ZUS-ZLA/K, czyli tzw. “skróconego zwolnienia”. W istocie pytania dotyczą czy w takiej sytuacji przysługuje sprzeciw, odwołanie …