odwolanieoddecyzjizus.pl
Czy ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia? Pytanie prawne do TK
W przerwie między pracą a pracą trafiłem na zdaję się bardzo ciekawy artykuł na stronie gazetyprawnej.pl. Otóż, jak z niego wynika, Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie o sygn. akt P 9/15 postano…