odwolanieoddecyzjizus.pl
Opinia biegłych lekarzy sądowych – co po jej złożeniu do akt sprawy?
Po ostatnim wpisie już wiesz jak zareagować w zależności od treści opinii, a zwłaszcza czym są zarzuty do opinii. Tym razem przybliżę Ci jak przebiega dalszy etap postępowania w sprawach z zakresu …