odwolanieoddecyzjizus.pl
Opinia biegłych lekarzy sądowych – zarzuty do opinii
Poprzedni wpis zakończyłem zdaniem, że sąd po otrzymaniu opinii od biegłego przesyła jej odpis do Ciebie, jednocześnie z wezwaniem do złożenia zarzutów w najczęstszym terminie 14-u dni od dnia dorę…