odwolanieoddecyzjizus.pl
Opinia biegłych lekarzy sądowych – procedura
Tym razem wyjaśnię Ci jak wygląda samo przeprowadzenie opinii biegłych, czyli tzw. procedura. Mianowicie, sąd po otrzymaniu odwołania od decyzji ZUS, w którym w sposób prawidłowy i wyczerpujący zaw…