odwolanieoddecyzjizus.pl
Opinia biegłych lekarzy sądowych – czym jest?
Nieraz otrzymuję pytania dotyczące opinii biegłych lekarzy sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. A to, kto pokrywa koszty badań przez biegłych, jak wygląda cała procedura czy też j…