odwolanieoddecyzjizus.pl
Odwołanie od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia
Co prawda blog nazywa się odwołanie od decyzji ZUS, ale coraz częściej zdarza mi się spotkać osoby, które decyzją właściwego Oddziału NFZ zostali obciążeni kosztami korzystania ze świadczeń opieki …