odwolanieoddecyzjizus.pl
Podwyższenie emerytury – doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych
Kolejny przykład na podwyższenie emerytury związany jest z generalną zasadą obowiązującą w ubezpieczeniach społecznych, że w razie wprowadzenia zmian na korzyść ubezpieczonych mają one zastosowanie…