odwolanieoddecyzjizus.pl
ABOLICJA – ostatni dzwonek !
Przypominam, że z dniem 15 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy abolicyjnej zawierające uregulowania w zakresie umorzenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i w…