odwolanieoddecyzjizus.pl
Kompania przywraca deputat węglowy!
Uwaga! Na stronie Kompanii Węglowej S.A. ukazała się informacja, że zarząd spółki węglowej podjął uchwałę w sprawie przywrócenia wymiaru bezpłatnego węgla oraz przesunięcia terminu wypłaty ekwiwale…