odwolanieoddecyzjizus.pl
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
Świadczenie rehabilitacyjnego wykorzystuje lukę, która powstaje w sytuacji gdy ubezpieczony wyczerpał okres zasiłkowy jednak nie stwierdzono jeszcze, że stan zdrowia jest trwałą przeszkodą wykonywa…