odwolanieoddecyzjizus.pl
Przebieg postępowania po wniesieniu odwołania
Często otrzymuje pytania „czego mam się spodziewać jak złożę odwołanie?”, „czy będę musiał/a stawić się w sądzie?”, czy też najbardziej ogólne „na co mam się przygotować, bo nigdy nie byłem/a…