odwolanieoddecyzjizus.pl
System emerytalny w Polsce po reformie w 2014r
Jak już zapewne większości wiadomo w styczniu 2014r weszła w życie znacząca dla wielu ubezpieczonych nowelizacja sytemu emerytalnego w Polsce. Temat ten już od dawna roztrząsany jest we wszystkich …