odwolanieoddecyzjizus.pl
Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
Tym razem wyjaśnię Ci jaka jest procedura odwoławcza od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS w przedmiocie niezdolności do pracy. Co prawda wiąże się to z postępowaniem przed organem rentowym, ale zap…