odwolanieoddecyzjizus.pl
Kiedy NIE możesz odwołać się do sądu?(dwa wyjątki)
W poprzednim wpisie wyjaśniłem Ci, że co do zasady od każdej decyzji ZUS możesz wnieść odwołanie do sądu powszechnego. Od tej zasady istnieją jednak dwa wyjątki. Mianowicie odwołanie nie przysługuj…