odevsayfam.com
4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Test
1. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? a- ) Hava b- ) Su c- ) Toprak d- ) Ses 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- ) Cisim maddenin şekil almış halidir. b- ) Her maddenin bir kütlesi vardır…