odevsayfam.com
5. Sınıf Matematik Dersi Ondalık Sayılar, Matematik 5 Ondalık Sayılar Test Çöz
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- ) 12,26: On iki tam yüzde yirmi altı b- ) 8,09: Sekiz tam yüzde dokuz c- ) 18,052: On sekiz tam yüzde elli iki d- ) 5,012: Beş tam binde on iki 2. Aşağıdaki…