odevsayfam.com
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Üretimden Tüketime Etkinliği
1. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ne olduğunu ifade eder? a- ) Gelirle giderin dengelenmesi b- ) Zorunlu harcamaların belirlenmesi c- ) Gelirin ne kadar olduğunun belirlenmesi d- ) Giderin ne kad…