octavpelin.wordpress.com
APOSTAZIA ESTULUI SARAC!
Economistul Thomas Piketty a calculat că fondurile UE ce vin în Est sunt mai reduse decât profiturile obţinute aici, care iau calea Vestului „Cehia se orientează de acum spre Est, după alegerea pre…