observations-aardewijn.blog
Mijn observaties
In mijn ‘Observations’ beschrijf ik ervaringen die mij als filosoof en organisatieadviseur opvallen in het dagelijkse (werk)leven. Om die observaties aanschouwelijk te maken gebruik ik …