observations-aardewijn.blog
‘Failure is not an option!’
Plotselinge urgentie, denk aan een crisissituatie, verandert veel in het gedrag van mensen. Het doorbreekt de comfortabele routines die we normaliter volgen en schudt ons in één klap wakker. Alsof …