oblikovanjeposlovnihmodelov.si
Knjiga Oblikovanje poslovnih modelov
Poslanstvo knjige Oblikovanje poslovnih modelov : Kje se skriva ključ do debelih vrednosti v prodornih organizacijah? je osveščanje povezave novih, inovativnih poslovnih modelov (ang. Business Mode…