oblikovanjeposlovnihmodelov.si
dr. Samo Rugelj: Prevrednotenje obstoječih poslovnih modelov
Odgovorni urednik revije Bukla pravi, da so številni založniki v procesu prevrednotenja poslovnih modelov.