obeznani.com.pl
Słowo o metodach pomiarowych – statycznej, dynamicznej i ultradźwiękowej
Jednym z najważniejszych zadań w trakcie wykonywania badań geodezyjnych jest określenie lub obliczenie twardości podłoża na którym rozpoczynane są prace – budowa konkretnego obiektu lub drogi…