obeznani.com.pl
Jak dobrze oznakować przejścia dla pieszych
Wychodząc z domu, stajemy się uczestnikami życia publicznego w mniejszym lub większym stopniu. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni zarówno za bezpieczeństwo własne jak i innych. Warto o tym pami…