nyttlantliv.wordpress.com
Projekt söderfasad är i gång
Efter att ha förberett oss hela våren men inköp av virke, färg, verktyg, stege, spik etc har vi äntligen fått tiden att börja snickra. Vi har redan grundmålat lockläkten i förväg (250 löpmeter) så …