nytjahuomenna.com
Sosiaalisen median kanavien käyttö vähenee?
Sosaalisen median kanavissa on mistä valita ja moni on jo vuosia käyttänyt useampaa kuin yhtä kanavaa. Suurimmat käyttäjämäärät ovat tällä hetkellä YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, ja Twitte…