nybaktmamma.no
Nytt navn til babyen – hva kan velges
Navn som flere enn 200 personer i Norge har som etternavn, kan tas som etternavn av andre uten samtykke fra dem som allerede har det.