nybaktmamma.no
Amming, alkohol og tobakk
De fleste vet at du ikke må drikke alkohol eller røyke når du er gravid, men rådene om hva som gjelder når du ammer er ikke like godt kjent.