nwcc.wordpress.com
Yaratılış ve İtfa (Turkish)
O, mağfireti, Oğlu aracılığıyla, Baba eve gelince çok hoş. İbadet Yaratıcımız nedeniyle, yaratılış ve kurtuluş hem de bizim Kurtarıcı.İsa Mesih tasarrufu Rabbimiz, tüm yaradılış için, ölümden yükse…