nvsr.wordpress.com
30 January – Martyrs Day.
Raghupathi Raaghava Raaja Raam Pathitha paavana Seetha Raam Ishwara Allah there naam Sabko sanmathi dhey BHagwan Raama Raama jaya Raajaa Raam Raama Raama Jaya Seethaa Raam! Let us all sing t…