nurrahmahs.com
Mengapa Aku Melihat ke Belakang?
Saya sudah suka dengan keadaan ku yang seperti ini. Kadang-kadang menuliskanmu. Kadang-kadang cukup dengan melihat ke belakang, pada masa-masa yang terlewatkan. Bus yang sama sekali tidak penuh. Si…