nurrahmahs.com
Album
Aku membedah album kenangan di kepalaku sendiri kemarin. Ada banyak momen di dalamnya. Besar, kecil, tak beraturan, saling berhempitan, kadang berserakan. Ada yang terletak terlalu berdempetan. Ada…