nurrahmahs.com
Sisi yang Lain
Lelaki dihadapanku mencintai perempuan berkulit pucat itu. Aku baru melihat pendar cinta yang minta dipetik dari matanya. Setelah cinta masa abu-abunya kandas beberapa kala tahun yang lalu itu, ini…