nuocmamhaitrung.com
Các hình thức thanh toán | Nước mắm Hải Trung
các hình thức thanh toán sẽ bao gồm tiền mặt hoặc chuyển khoản.Trường hợp khách hàng chọn phương thức chuyển khoản thì có thể chuyển khoản cho chúng tôi một trong các tài khoản ngân hàng của chúng tôi.