nuockangen.com
Những con số cần biết về nước uống
NƯỚC ĐÓNG CHAI: Chi phí nước uống đóng chai hơn xăng và ít nhất 25 phần trăm của nước đóng chai xử lý từ nước máy. 28 tỉ: Tổng số chai nhựa nước đóng chai được xử dụng hàng năm ở Mỹ. 1.5 triệu thùn…