nuockangen.com
Máy Kangen
Levelluk SD 501 là loại máy chuẩn phổ biến nhất của công ty Enagic. Kỹ thuật tiến bộ có 7 lớp phân cực nước bằng platinum với electrode plates. Kích thước phân cực (mm): 135 x 75 ORP: -800 mV Sản…