nuockangen.com
Công dụng
1. Nước Kangen pH 11.0 trở lên: Nước mang tính kiềm mạnh, có tác dụng làm sạch như chất tẩy rửa, giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống hàng ngày. 1. Sửa soạn thực phẩm: Làm sạch rau quả và cá. Tăng hương…