nuockangen.com
Bệnh Tiểu Đường
Bệnh TIỂU ĐƯỜNG được hiểu như thế nào? Tiểu đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hoá do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, đặc trưng của bệnh là tăng đường máu mạn tính cùng với rối loạn chuyển ho…