nuockangen.com
Nước kiềm Ion hóa
Năm 1994, tôi đến Nhật Bản với một nhóm các bác sĩ nghiên cứu về châm cứu và y học cổ truyền Trung Quốc. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã dành thời gian đến thăm một số bệnh viện. Đó là nơi…