nuockangen.com
Tâm Sự Với Người Y sĩ
Xin giới thiệu tâm sự của Bác SĩNguyễn Ý Đức, một vị Bác Sĩ lương tâm, đức độ. Trong lịch sử nền y học Việt Nam từ xưa cho tới nay, có rất nhiều vị lương y đã làm rạng rỡ danh dự nghề nghiệp với cá…