nuockangen.com
Tại Sao BS Chọn Thuốc Giá 2,000 Đô Thay Vì 50 Đô?
Thuốc mua theo toa Avastin và Lucentis trị bệnh mù mắt cho người già, và cả hai đều được làm bởi cùng công ty, Genentech, mà các chuyên gia nói là cùng chi phí sản xuất. Sự …